Reaktif Terleme Cerrahi Tedavisi

Op. Dr. Erkan Yıldırım tarafından yazıldı..

AŞIRI TERLEME “ETS” AMELİYATI SONRASI GÖRÜLEN “REAKTİF TERLEME”’nin *(sırt, gövde, göbek, kasıklarda ameliyat sonrası görülen aşırı terleme) CERRAHİ TEDAVİSİ:

1-) SEMPATİK SİNİR REKONSTRÜKSİYONU veya

2-) MELBOURNE TEKNİĞİ (AVNC)

TerCerrahiTedavi

**AMAÇLAR:
- “Kesilen ve/veya klipslenen” (ETS ameliyatı sırasında) sempatik sinir uçlarının tekrar bağlantısının sağlanması
- Hastanın “reaktif terleme” şikayetinin hafiflemesi ve rahatlamasının sağlanması
- Genellikle sinir “regenerasyonu” 2-ay sonra gözlenir
- Klinik etkiler / rahatlama 6-18 ay içerisinde gözlenir